Zbiór praktycznych aplikacji rozwijających umiejętności matematycznych

Zapisz zbiór 21 praktycznych aplikacji rozwijających umiejętności matematycznych na swoje urządzenie mobilne ze sklepu Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy

Głównym celem tego Zbioru praktycznych aplikacji rozwijających umiejętności matematyczne jest zapewnienie uczniom możliwości pogłębienia ich kompetencji matematycznych poprzez poprawę podstawowych umiejętności matematycznych i nabycie wiedzy.

Zbiór obejmuje 27 umiejętności matematycznych i opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Takie podejście pozwala rozwinąć zdolność uczniów do natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania codziennych czynności.

Zbiór „M-Easy” składa się z 21 sytuacji problemowych i jest dostępny dla systemu Android. Zapewnia dwie główne możliwości zorganizowania procesu samokształcenia uczniów.

  • Jeśli wiesz jakie umiejętności matematyczne, chcesz poprawić, system może zaproponować odpowiednie aplikacje mobilne. Aby kontynuować tę ścieżkę nauki, wybierz umiejętności z tabeli kliknij tutaj.
  • Jeśli chcesz użyć konkretnej aplikacji mobilnej, wybierz ją z listy kliknij tutaj.
Wydano w maju 2019 r