Λίστα εφαρμογών για μαθηματικές δεξιότητες

Κατεβάστε τη Λίστα 21 εφαρμογών για βασικές μαθηματικές δεξιότητες στο κινητό σας τηλέφωνο από το Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy

Βασικός σκοπός της Λίστας Εφαρμογών για Μαθηματικές Δεξιότες είναι να παρέχει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις μαθηματικές τους ικανότητες, βελτιώνοντας βασικές μαθηματικές δεξιότητες και γνώσεις.

Η Λίστα καλύπτει 27 μαθηματικές δεξιότητες και βασίζεται σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους μαθητευόμενους να αναπτύξουν την ικανότητα τους να εφαρμόζουν άμεσα τις γνώσεις που έχειν αποκτήσει σε καθημερινές δραστηριότητες που αφορούν την εργασία ή την προσωπική τους ζωή.

Το Σετ «M-Easy» περιλαμβάνει 21 σενάρια Επίλυσης Προβλημάτων για κινητά Android και παρέχει στους μαθητευόμενους δύο επιλογές όσον αφορά τη διαδικασία αυτό-εκπαίδευσης τους:

  • Εάν γνωρίζετε τις μαθηματικές δεξιότητες που επιθυμείτε να βελτιώσετε, το σύστημα σας προτείνει τις σχετικές Εφαρμογές που πρέπει να κατεβάσετε. Για να προχωρήσετε με αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο, επιλέξτε τις σχετικές δεξιότητες από τον πίνακα πατήστε εδώ.
  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη Εφαρμογή, επιλέξτε την από τον κατάλογο πατήστε εδώ.
Δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2019