Ηλεκτρονικό αποθετήριο υπαρχουσών εφαρμογών για κινητές συσκευές στα Ελληνικά

Κύριος στόχος του ηλεκτρονικού αποθετηρίου είναι να παρέχει την ευκαιρία για αυτο-εκπαίδευση και συνεπώς βελτίωση μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση εφαρμογών σε κινητές συσκευές.

Το ηλεκτρονικό αποθετήριο στα Ελληνικά περιέχει επιλεγμένες εφαρμογές για κινητές συσκευές Android και παρέχει τη δυνατότητα για οργανωμένη αυτο-εκπαίδευση και κατάρτιση. Η κάθε εφαρμογή περιλαμβάνει περιγραφή των μαθηματικών δεξιοτήτων που στοχεύει στο να βελτιώσει.