Αξιολόγηση των μαθηματικών σας δεξιοτήτων

Εισαγωγικό κείμενο για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες

Καλωσορίσατε στο εργαλείο αξιολόγησης. Εδώ μπορείτε εξετάσετε τις γνώσεις σας αναφορικά με 27 μαθηματικές δεξιότητες. Αφού απαντήσετε τις ερωτήσεις αξιολόγησης, θα λάβετε τη βαθμολογία σας (η οποία δεν καταγράφεται από το σύστημα μας, είναι αποκλειστικά για δική σας χρήση). Μπορείτε να καταλάβετε σε ποιους τομείς χρειάζεται να βελτιώσετε τις μαθηματικές σας δεξιότητες και σε ποιους να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. Μετά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε το ίδιο εργαλείο αξιολόγησης ξανά και να συγκρίνετε τη βαθμολογία σας με την αρχική, ώστε να αυτοαξιολογήσετε την πρόοδό σας.

Υπάρχουν 2 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με κάθε δεξιότητα. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, οπόταν μη βιαστείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Μπορείτε να τις λύσετε χρησιμοποιώντας στυλό και μολύβι και μετά να σημειώσετε τη σωστή απάντηση στον υπολογιστή σας. Παρακαλούμε όπως κρατήσετε ένα αντίγραφο των βαθμολογιών σας (στιγμιότυπο οθόνης ή αρχείο PDF), ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας, όταν συμπληρώσετε ξανά την αξιολόγηση.

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστείτε περίπου 50-60 λεπτά για να κάνετε όλες τις ασκήσεις και να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση.

Αριθμός ερωτήσεων Το αποτέλεσμα για να πάρει Ποσοστό Περίοδος βαθμολογίας
54 54 80% 43